สนับสนุน

Category: data Published: Tuesday, 05 September 2017 Written by Super User

สนับสนุนด้านเทคนิค

 

JAWS license

มีข้อสงสัยเกียวกับ license ของ JAWS for Windows

ท่าน สามารถซื้อ JAWS license แบบผู้ใช้เดี่ยว single license หรือแบบหลายผู้ใช้ในองค์กรเดียวกัน site license

 

Single license:

 

สำหรับผู้ใช้คนเดียว ท่านจะได้รับ seril number หนึ่งหมายเลข และมี สาม คีย์ (3 activation keys) ซึ่งหมายความว่า สามารถลง JAWS ได้สามครั้ง ผู้ใช้หนึ่งคน อาจลง JAWS ที่เครื่องที่ทำงาน เครื่องที่บ้าน และเครื่องพกพา notebook หรือไม่ต้องลงทั้งหมดก็ได้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ต้องติดตั้ง Windows ใหม่ ท่านก็มีสิทธิในการลง JAWS และใช้คีย์ได้ หากท่านลง JAWS ครบสามครั้งแล้ว ท่านสามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อขอตั้งจำนวนคีย์กลับมาเป็น สาม คีย์อีกครั้งได้

 

ข้อมูลที่สำคัญในการ activate JAWS ทางอินเตอร์เน็ต คือ รหัส IILM code จะเป็นรหัสยี่สิบหลัก ประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษร เป็นข้อมมูลที่ผู้ใช้ควรเก็บรักษาไว้ให้ดี เมื่อติดตั้ง JAWS เสร็จแล้ว ท่านสามารถใช้ JAWS ใน demo mode ซึ่งจะทำงานได้ สี่สิบ นาที แล้วท่านจะต้องปิดและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หากท่านต้องการใช้ JAWS อย่างถาวรหลังจากซื้อ license แล้ว ท่านสามารถใชตัวเลือก activate JAWS และใส่รหัส ILM code 20 หลัก ซึ่งระหว่างดำเนินการนี้ ท่านจะต้องต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วย

 

ท่านสามารถเข้าสู่ส่วนการตั้งค่าของ JAWS ด้วยการเลือก JAWS icon ที่ desktop หรือกด Insert J หลังจากนั้น ให้ไปที่help และ about เพื่อดู version ของ JAWS และหากท่าน activate JAWS อย่างถูกต้อง ท่านจะเห็น serial number ของ JAWS ที่ท่านได้ซื้อมา

 

Site license:

 

หากท่านต้องการใช้ JAWS ในองค์กรและมีผู้ใช้หลายคน ท่านอาจสนใจเลือกแบบ site license ซึ่งจะมีส่วนลดให้ด้วย ข้อแตกต่าง คือ แบบ site license จะต้องซื้อ ห้า license ขึ้นไป และจะเพิ่มขึ้นเป็น ระดับละ ห้า license ท่านอาจซื้อเป็นจำนวน 5, 10, 15, 20 เป็นต้น

 

หากท่านซื้อ 15 license ท่านสามารถติดตั้งบน 15 เครื่อง ในองค์กรของท่าน และท่านจะได้รับ ILM code จำนวน 15 ชุด ในส่วนของ serial number ท่านสามารถแบ่งเป็น สามชุด ชุดละห้า ซึ่งท่านก็จะได้รับ serial number สาม หมายเลข หรือท่านจะซื้อทั้ง 15 license และทำเป็นหนึ่งชุดเท่านั้นก็ได้ ซึ่งท่านจะได้ serial number หนึ่งหมายเลข ทั้งนี้ ท่านจะได้รับ 15 ILM code เช่นเดียวกัน

 

การ activate JAWS สามารถดำเนินการเหมือนแบบ single license ข้อมูลสำคัญคือรหัส 20 หลัก ILM code ท่านควรเก็บรักษาทั้ง serial number และ ILM code ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ดี

 

Check activation:

 

ท่านสามารถตรวจจำนวน activation ที่ท่านยังมีเหลืออยู่ได้ โดยใช serial number ทั้งแบบ single license และแบบ site license

ให้เข้าไปที่

www.fsactivate.com

แล้วเลือก verrify activation

และใส่ JAWS serial number

ข้อมูลสำคัญเช่น JAWS version ที่ท่านซื้อมา และจำนวน activation ที่เหลือ จะปรากฏขึ้น

สำหรับ single license ท่านจะสังเกตุเห็น remaining activation มีค่าเป็น 3 หากยังไม่ได้ activate เลย ในช่วงที่ซื้อมาครั้งแรก เมื่อท่านติดตั้งหลายครั้งและ activate ครั้งต่อไป จำนวน remaining activation ก็จะลดลง หากตัวเลขเป็น 0 ท่านก็ไม่สามารถติดตั้งและ activate JAWS ได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อขอให้ reset key ได้ เพื่อกลับมาเป็น 3 activation โดยท่านไม่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม

***  end of JAWS license ***

 

 Quick link: 

Last updated:  March 20, 2019

Hits: 1115