ผลิตภัณฑ์

คลิกที่นี่ เพื่อดูราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

โปรแกรมอ่านจอภพ JAWS For Windows:

จากบริษัท Freedom Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมอ่านจอภาพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอันดับ 1 จากผู้ใช้งานทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนพิการทางการเห็น

คุณสมบัติ:

 • สามารถใช้กับระบบสังเคราะห์เสียงได้สองระบบ Eloquence และ Vocalizer expressive
 • มีระบบสังเคราะห์เสียงให้สามารถพูดได้ในขณะทำการติดตั้ง
 • มีโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงระบบ DAISY ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรม และมีระบบฝึกการใช้งานในระบบหนังสือเสียง DAISY
 • ใช้งานร่วมกับโปรแกรมในชุด Microsoft office, Internet explorer, Firefox และอีกมากมาย
 • สนับสนุนการใช้งานร่วมกับระบบปฏบัติการ Windows 7 / 8 / 8.1 และ Windows 10 และสัมผัสหน้าจอ
 • สนับสนุนการใช้งานร่วมกับโปรแกรม MathML ภายใน Internet explorer
 • ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติ และโปรแกรม Research it
 • ใช้คุณสมบัติ Convenient OCR เพื่ออ่านและแปลงข้อมูลจากรูปภาพ หรือไฟล์ pdf เป็นไฟล์ข้อความเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
 • ใช้คุณสมบัติ Skim reading เพื่ออ่านและสรุปเนื้อหาสำคัญในบทความ
 • เป็นโปรแกรมอ่านจอภาพหนึ่งเดียว ที่สมารถแปลงข้อความจากการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ เป็นอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษระดับสองได้

 

 26 JawsForWidnwos 05

 

 

โปรแกรมขยายจอภาพ ZoomText:

จากบริษัท Ai Squared ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรม ZoomText เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับขยายข้อความ หรือภาพ จากหน้าจอคอพมิวเตอร์ Desktop และ Notebook เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการเห็น สายตาเลือราง ให้สามารถเข้าถึง และใช้งานคอมพิวอต์ได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น โปรแกรม ZoomText เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากผู้พิการสายตาเลือนรางมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันโปรแกรม ZoomText ได้พัฒนาให้รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และ Windows 10 รวมทั้งระบบสัมผัสหน้าจอ Touch screen Gesture

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโปรแกรม ZoomText:

 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบสัมผัสหน้าจอ (Touch screen)
 • สนับสนุนการทำงาร่วมกับโปรแกรมอ่าจอภาพ (Screen reading software)
 • มาพร้อมกับระบบสังเคราะห์เสียง Neo Speech Synthesizer
 • อ่านเอกสารแบบอัตโนมัติ
 • คุณสมบัติ ZoomText Recorder เพื่อบันทึกภาพและขยายภาพ
 • คุณสมบัติ ZoomText Background reader
 • คุณสมบัติ Reading Zone อ่าน ณ ตำแหน่งที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึง และใช้งาน internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

28 Zoomtext 01

 

อุปกรณ์ขยายภาพแบบพกพา RUBY

RUBY XL HD handheld video magnifier, showing a magnified photo of a man and his daughter, is the best portable low vision aid.

 

  Quick link:

 

Last updated: Mar 22, 2016

Hits: 2763