เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่ออักษรเบรลล์

Category: data Published: Wednesday, 12 November 2014 Written by Super User

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ในปัจจุบัน ผู้ที่มีความรู้ด้านอักษรเบรลล์สามารถพิมพ์อักษรเบรลล์แบบหกจุด และแก้ไขข้อความอักษรเบรลล์ได้อย่างสะดวก ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านอักษรเบรลล์ สามารถใช้โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ ซึ่งจะเปลี่ยนข้อมูลตัวอักษรปกติมาเป็นอักษรเบรลล์ หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่น และมีประสิทธิภาพแตกต่างกันโดยเฉพาะความเร็ว

 

โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ DBT (Duxbury Braille Translator)


         โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ DBT จากบริษัท Duxbury system เป็นโปรแกรมแปลอักษรปกติเป็นอักษรเบรลล์สำหรับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ อีกมากมายให้เป็นอักษรอักษรเบรลล์ สำหรับภาษาอังกฤษ สามารถแปลเป็นอักษรเบรลล์ระดับหนึ่ง และระดับสองได้ สามารถแปลงสูตรคณิตศาสตร์จาก Math type เป็นอักษรเบรลล์ สามารถพิมพ์อักษรเบรลล์โดยตรงในระบบ 6 ปุ่ม (s d f j k l) และได้พัฒนาการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอักษรเบรลล์อีกด้วย

โปรแกรมแปลงอักษรเบรลลภาษาไทย TBT (Thai Braille Translator)

         โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย TBT จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแปลงเอกสารอักษรปกติภาษาไทย เป็นอักษรเบรลล์ รวมทั้งการแปลงภาษาอังกฤษในเอกสารเดียวกันเป็นอักษรเบรลล์รับหนึ่ง โปรแกรมนี้มีประวัติการพัฒนามายาวนาน และได้รับความนิยมในการผลิตสื่อในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการนำโปรแกรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ แนะนำจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อสิทธิ์ในการใช้ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Juliet pro 60


          เมื่อข้อมูลได้ถูกผลิตเป็นไฟล์อักษร เบรลล์แล้วสามารถส่งไปยังเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์โดยท่านสามารถเลือกเครื่อง พิมพ์อักษรเบรลล์จากผู้ผลิตได้หลายรุ่น จากผู้ผลิต Juliet pro 60 จากบริษัท Enabling technologies สามารถพิมพ์เอกสารเบรลล์ได้สองหน้า ด้วยความเร็ว 60 ตัวอักษรต่อวินาที สามารถใช้กระดาษแบบต่อเนื่องขนาด A4 (8.25 x 11.75 นิ้ว) ละขนาด Master (11.5 x 11 นิ้ว) ได้ นอกจากนั้นยังสามารถรองรับกระดาษแบบไม่ต่อเนื่อง โดยผู้ใช้ใส่กระดาษทีละแผ่น

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Book maker

 

          เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Book maker จากบริษัท Enabling technologies สามารถพิมพ์แบบสองหน้าด้วยความเร็ว 80 ตัวอักษรต่อวินาที และรองรับกระดาษแบบต่อเนื่องขนาด A4 และขนาด Master

 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Braille express 150

 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ INDEX BRAILLE

          เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Braille express 150 จากบริษัท Enabling technologies สามารถพิมพ์แบบสองหน้าด้วยความเร็ว 150 ตัวอักษรต่อวินาที และรองรับกระดาษแบบต่อเนื่องขนาด A4 และขนาด Master เหมาะสำหรับการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ที่มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

Index Basic

 

          เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Basic-D V4 จากบริษัท Index Braille สามารถพิมพ์แบบสองหน้าด้วยความเร็ว 100 ตัวอักษรต่อวินาที และรองรับกระดาษแบบต่อเนื่องขนาด A4 และขนาด Master มีโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ Winbraille เพื่อใช้งานร่วมกัน

Index Everest


         เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Everest-D V4จากบริษัท Index Braille สามารถพิมพ์แบบสองหน้าด้วยความเร็ว 100 ตัวอักษรต่อวินาที และรองรับกระดาษแบบไม่ต่อเนื่องขนาด A4 และขนาด Master มีโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ Winbraille เพื่อใช้งานร่วมกัน

 

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Focus 40 & Focus 40 Blue

 


         สำหรับกระบวนการผลิตสื่อที่ต้องการให้บุคลากรตาบอดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งไปยังเครื่องพิมพ์อัษรเบรลล์
ผู้ใช้ตาบอดที่มีความรู้ด้านอักษรเบรลล์ สามารถใช้โปรแกรม Jaws ร่วมกับเครื่องแสดงผลเบรลล์ (Braille display) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทาง USB หรือระบบไร้สาย Bluetooth ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอจะแสดงเป็นอักษรเบรลล์บนเครื่อแสดงผลเบรลล์เหล่านี้ โดยสามารถอ่านข้อมูลได้ทีละ 40 ช่อง ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง Focus 40 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Desktop ส่วนผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องแสดงผลเบรลล์แบบพกพา แนะนำให้ใช้ Focus 40 Blue ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้เป็นผลงานการผลิตของบริษัท Freedom scientific

 

 

Quick link: 

Last updated: Mar 24, 2016

 

Hits: 3567