เทคโนโลยีการผลิตภาพนูน

Category: data Published: Wednesday, 12 November 2014 Written by Super User

 

เทคโนโลยีเพื่อการผลิตภาพนูน

        การผลิตภาพนูนสำหรับคนตาบอด เป็นกระบวนการสำคัญส่วนหนึ่งที่ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงการออกแบบภาพให้เหมาะ สม และไม่ซับซ้อนมากเกินไป ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตสื่อภาพนูนหลายรูปแบบ ตั้งแต่การผลิตต้นฉบับภาพนูนด้วยมือ โดยใช้วัสดุทั่วไป ถึงการใช้ Software เพื่อออกแบบภาพ

เครื่องผลิตภาพนูน Thermoform brailon duplicator

 

         เครื่อง Thermoform รุ่น EZ-Form จากบริษัท American Thermoform เป็นเครื่องที่มีประวัติการใช้งานและเป็นที่นิยมมายาวนาน ผู้ใช้จะต้องสร้างต้นฉบับภาพนูนด้วยวัสดุทั่วไป และนำไปถ่ายสำเนาบนกระดาษ Brailon เพื่อจะได้สื่อภาพนูนในลักษณะกระดาษพลาสติก

 

เครื่องผลิตภาพนูนด้วยความร้อนและกระดาษแบบพิเศษ ZY-Fuse


         เครื่องผลิตภาพนูน ZY-Fuse จากบริษัท ZY-Chem สามารถผลิตภาพนูนโดยไม่ต้องสร้างต้นฉบับให้เป็นภาพนูน ผู้ผลิตสื่อสามารถใช้โปรแกรมสร้างภาพทั่วไป และพิมพ์บนกระดาษพิเศษ (Swell touch) และนำมาผ่านเครื่อง ZY-Fuse หมึกที่ปรากฏบนกระดาษจะนูนขึ้นมาทันที

 

เครื่องผลิตภาพนูนและพิมพ์อักษรเบรลล์ Emprint Spotdot


         เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์และผลิตภาพนูน Emprint Spotdot จากบริษัท Viewplus สามารถพิมพ์อักษรเบรลล์ ภาพนูน ตัวอักษรปกติ และเลือกสีที่ต้องการได้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน ผู้ใช้สามารถออกแบบภาพโดยใช้โปรแกรม TSS (Tiger Software Suite) และส่งภาพไปยังเครื่อง Emprint Spotdot โดยใช้กระดาษเบรลล์ทั่วไปแบบไม่ต่อเนื่อง

 

Quick link: 

 

Last modifier: Nov 13, 2014

 

Hits: 3081